اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی و  مشارکت در برگزاری همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی در شهر تبریز

برگزاری کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی و مشارکت در برگزاری همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی در شهر تبریز

به موازات برنامه‌های تحولی در دست اقدام معاونت نظارت و سنجش دانشگاه و در راستای بهره‌مندی از الگوهای توانمندساز، جهت ارتقای سطح توانمندی ناظران و ارزیابان حوزه‌های ذیربط ستادی و استانی سطح کشور، با مساعدت ریاست محترم دانشگاه، همکاری معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع و میزبانی ارزنده واحد استانی آذربایجان شرقی، مقارن با برگزاری و شرکت همکاران دانشگاه در همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی در تاریخ ¬های 6 و 7 اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار گردید.

ادامه مطلب
 پایان برگزاری آزمون‌های پایان پودمانهای آموزشی دورههای علمی-کاربردی به شیوه آموزشهای خاص نیم سال اول 96-1395

پایان برگزاری آزمون‌های پایان پودمانهای آموزشی دورههای علمی-کاربردی به شیوه آموزشهای خاص نیم سال اول 96-1395

معاون نظارت و سنجش در خصوص روند برگزاری آزمون‌های پایان پودمانهای آموزشی دورههای علمی-کاربردی به شیوه آموزشهای خاص که از تاریخ 16/10/95 شروع و در تاریخ 01/11/95 پایان یافت، توضیحاتی ارائه فرمودند.

ادامه مطلب