اخبار - آرشیو

نتایج سطح‌‌بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۱۳۹۷

نتایج سطح‌‌بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۱۳۹۷

نتایج ارزیابی و سطح‌بندی مراکز آموزش علمی‌کاربردی پس از طی مراحل پیش‌بینی شده از جمله خوداظهاری مراکز آموزش، راستی‌آزمایی و اعلام نظر واحدهای استانی دانشگاه و بررسی نتایج در ستاد مرکزی، مشخص گردید. در فرآیند مذکور مراکز آموزش علمی‌کاربردی مطابق مدلی مشتمل بر ۷ عامل، ۵۱ ملاک و ۱۶۴ نشانگر ارزیابی و سطح‌بندی شدند.

ادامه مطلب