اخبار - آرشیو

بازدید دکتر حاتمی معاونت نظارت وسنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به همراه دکتر لطیفی ریاست واحداستانی اردبیل از مراکز آموزشی تحت نظارت

بازدید دکتر حاتمی معاونت نظارت وسنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به همراه دکتر لطیفی ریاست واحداستانی اردبیل از مراکز آموزشی تحت نظارت

بازدید دکتر حاتمی معاونت نظارت وسنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به همراه دکتر لطیفی ریاست واحداستانی اردبیل از مراکز آموزشی تحت نظارت

ادامه مطلب
آغاز ثبت نام مجدد دوره‌های كاردانی فنی و كاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی كاربردی از 19 شهربور

آغاز ثبت نام مجدد دوره‌های كاردانی فنی و كاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی كاربردی از 19 شهربور

دکتر جواد حاتمی معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی- کاربردی از ثبت نام مجدد دوره‌های كاردانی فنی و كاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی كاربردی برای سال تحصیلی 97- 1396 از 19 تا 22 شهریورماه خبر داد.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی كاربردی مهرماه 96 تمدیدشد

ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی كاربردی مهرماه 96 تمدیدشد

دکتر جواد حاتمی معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی- کاربردی از تمدید مهلت ثبت نام در دوره های مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی كاربردی در پذیرش مهرماه 96 خبر داد.

ادامه مطلب