اخبار - آرشیو

ابلاغ دستورالعمل راهنمای تکمیل ظرفیت دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ابلاغ دستورالعمل راهنمای تکمیل ظرفیت دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی

آقای دکتر حاتمی، سرپرست محترم معاونت نظارت و سنجش طی دستورالعملی، ضوابط مربوط به تکمیل ظرفیت داوطلبان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه¬ای نظام آموزش مهارتی مهرماه سال 1395 را اعلام کردند.

ادامه مطلب