اخبار - آرشیو

اولین جلسه شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه برگزار شد
اولین جلسه شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی روز سه شنبه نهم آبان ماه جاری برگزار گردید. دراین جلسه آقای دکتر حاتمی معاون نظارت و سنجش و نایب رئیس شورا ضمن اشاره به جایگاه و ماهیت اصلی شورا به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه صلاحیت حرفه ای در دانشگاه، بررسی و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها و صدور مجوز های لازم برای احراز صلاحیت حرفه ای منابع انسانی شمول آیین نامه را از اهم اختیارات این شورا برشمردند. ایشان اشاره فرمودند: شورای صلاحیت حرفه ای به دلیل حضور و عضویت بخش ها و نهادهای مختلف درون و برون سازمانی در ترکیب آن، از ظرفیت بسیار خوبی در جهت استقرار نظام صلاحیت حرفه ای در سطح نظام آموزش عالی مهارتی و در سطح ملی در کشور برخوردار است. ایشان با اشاره به این موضوع که دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها دانشگاهی است که شورای صلاحیت حرفه ای دارد، تشکیل این شورا را اتفاقی مبارک و بی سابقه در کشور توصیف کردند.

ادامه مطلب
اولین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه تشکیل شد

اولین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه تشکیل شد

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از تصویب شیوه‌نامه اجرایی انتصاب دانشگاه در هیات رییسه خبر داد و گفت: دستورالعمل انتصاب دانشگاه که در تاریخ ۳/۵/۹۶ به تصویب شورای مرکزی دانشگاه رسیده بود و براساس مفاد آن، شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و روسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز تهیه و به تصویب هیات رییسه دانشگاه رسید و برای اجرا به واحدهای استانی دانشگاه ابلاغ شد.

ادامه مطلب