تماس با دفتر صلاحیت حرفه‌ای

 

آقای سید حسین میرطالبیان ( مسئول دفتر صلاحیت حرفه‌ای)

تلفن:    82775520

فکس:    88800915

پست الکترونیک:    profcomp@uast.ac.ir