بیستمین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه برگزار شد

بیستمین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه برگزار شد

۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۵ اخبار
جلسه کمیته انتصاب دانشگاه با ریاست دکتر محمدزاده معاون محترم نظارت و سنجش و حضور اعضا کمیته در روز یکشنبه مورخ ۰۶/۱۱/۹۸ تشکیل شد.
نوزدهیمن جلسه کمیته انتصاب دانشگاه برگزار شد.

نوزدهیمن جلسه کمیته انتصاب دانشگاه برگزار شد.

۱۰ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۸ اخبار
جلسه کمیته انتصاب دانشگاه با ریاست دکتر محمدزاده معاون محترم نظارت و سنجش و حضور اعضا کمیته در روز یکشنبه مورخ ۰۸/۱۰/۹۸ تشکیل شد.
سقف واحد مجاز تدریس برای روسا/سرپرستان (اعضای غیر هیأت علمی)

سقف واحد مجاز تدریس برای روسا/سرپرستان (اعضای غیر هیأت علمی)

۱۹ آذر ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۸ اخبار
سقف واحد مجاز تدریس برای روسا/سرپرستان واجد شرایط تدریس(اعضای غیرهیأت علمی) از نیم‌سال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸ حداکثر ۸ واحد تعیین شده است.
هجدهمین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه برگزار شد.

هجدهمین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه برگزار شد.

۱۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۵۵ اخبار
جلسه کمیته انتصاب دانشگاه با ریاست دکتر محمدزاده معاون محترم نظارت و سنجش و حضور اعضا کمیته در روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۹/۹۸ تشکیل شد.
هفدهمین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه برگزار شد

هفدهمین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه برگزار شد

۱۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۳ اخبار
هفدهمین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه با ریاست دکتر محمدزاده معاون محترم نظارت و سنجش و حضور اعضا کمیته در روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۸/۹۸ تشکیل شد.