اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزشی

کارگاه آموزشی ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی ویژه مسئولان نظارت و ارزیابی واحدهای استانی سراسر کشور در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸ توسط دفتر نظارت و ارزیابی برگزار شد.

ادامه مطلب