کارشناسان دفتر سنجش و آزمون

 
 

نام

نام خانوادگی

سمت

حوزه فعالیت: موارد مربوط به

تلفن مستقیم

فرشاد

رحیم­زاده

معاون

سرپرستی، پیگیری و کلیه امور محوله از طرف مدیر

82775521

سهیلا

قرچه

رئیس گروه پذیرش

استان­های گلستان، گیلان و لرستان و آزمون­های غیرحضوری و متمرکز پایان ترم

82775510

زهرا

قاسمی

کارشناس مسئول

استان­های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام و فناوری اطلاعات و ارتباطات

82775530

ساناز

حسین­زاده­ثابتی

کارشناس مسئول

امور مربوط به سامانه و تنظیم دفترچه­های پذیرش و بوک

82775502

معصومه

کریمی

کارشناس مسئول

استان­های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد

82775503

مریم

ملاباقر

هیات علمی

استان­های مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ارسال پیام کوتاه، تهیه گزارش­ها و همکاری در تنظیم دفترچه)

82775512

علیرضا

بزرگ زاده

کارشناس

آزمون­های متمرکز پایان ترم

82775504

علی

بهی

کارشناس

استان­های بوشهر و تهران غرب و فناوری اطلاعات و ارتباطات و همکاری در تنظیم دفترچه­های پذیرش و بوک

82775507

ملیکا

ذبیحی

کارشناس

استان تهران شرق و بررسی امور مربوط به اشتباه انتخاب رشته

82775540

محمد

اسکندریان

کارشناس

استان­های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین و قم و درخواست لیست سنجش و صدور گواهی

82775531

محمدحسین

شجاعی

مسئول دفتر

پیگیری­های دفتر و امور محوله

82775517