ماموریت و وظایف معاونت نظارت و سنجش

 

اهم مأموریت­ های معاونت نظارت و سنجش

  1. به‌روزرسانی ضوابط و استانداردهای نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و فرهنگی، اداری و مالی در ستاد دانشگاه، مؤسسات و مراکز تحت پوشش
  2. نظارت بر اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های دانشگاه در واحدهای استانی، مؤسسات و مراکز علمی و کاربردی
  3. استقرار نظام ارزیابی عملکرد مراکز علمی کاربردی براساس استانداردهای نوین، پایش و سطح‌بندی آن‌ها به‌صورت سالیانه
  4. به‌روزرسانی و تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های پذیرش دانشجو
  5. تدوین آیین‌نامه‌های موردنیاز و رایزنی با نهادها و سازمان‌های مربوط، برای استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای کشور
  6. سیاستگزاری کلان در راستای وظایف معاونت
  7. انجام امور هماهنگی واحدهای استانی و نظارت بر عملکرد آن‌ها