Aryanic
پایان برگزاری آزمون‌های پایان پودمان‌های آموزشی دوره‌های علمی‌کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص نیم سال دوم 96-1395
پایان برگزاری آزمون‌های پایان پودمان‌های آموزشی دوره‌های علمی‌کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص نیم سال دوم 96-1395
1396/4/26
اطلاعيه‌ دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص شرايط و نحوه ثبت نام در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه
اطلاعيه‌ دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص شرايط و نحوه ثبت نام در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه
1396/3/30
  • نور مبین
  • طرح کوثر
  • جشنواره فارابی
  • شهدای دانشجو
  • ازدواج دانشجویی
  • همایش سیره علوی
  • دانشجوی-نمونه