دومین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه تشکیل شد

دومین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه تشکیل شد

۱۲ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۴۳ کد : ۳۷۲۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۵۳
با صدور حکم اعضای کارگروه انتصاب واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط معاون نظارت و سنجش و رییس کمیته انتصاب دانشگاه، فاز اجرایی انتصاب سرپرستان و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی براساس دستورالعمل آغاز شد.
دومین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه تشکیل شد

با صدور حکم اعضای کارگروه انتصاب واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط معاون نظارت و سنجش و رییس کمیته انتصاب دانشگاه، فاز اجرایی انتصاب سرپرستان و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی براساس دستورالعمل آغاز شد.

در همین راستا، دومین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه در تاریخ 7/9/96 و با حضور اعضاء و به ریاست معاون نظارت و سنجش تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم پیرامون روندهای کاری کمیته، پرونده 14 نفر از واجدین شرایط که متقاضی تبدیل وضعیت از سرپرستی به ریاست و یا تمدید دوره دوم ریاست بودند، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.


۱ رای

نظر شما :